Covid-19 Info

Smittor av olika slag måste uppmärksammas vid städarbete. Som städföretag måste man känna till riskerna och veta hur man kan skydda sig mot dem. Vi håller oss uppdaterade om och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda vår personal och våra kunder. Vi utbildar vår städpersonal i vilka risker som finns i samband med städning och hur man kan minska dessa.

Våra städare går inte till jobbet om de känner några som helst förkylningssymtom eller om någon i hemmet är smittad av coronaviruset. Vid sjukdom ska personalen vara hemma symtomfria i 48 timmar innan de är åter på arbetet. Om en medarbetare har testat positivt för Covid-19 ska det även ha gått sju dagar sedan personen blev sjuk.

Vi har en generös avbokningspolicy för att våra kunder inte ska tveka att avboka vid minsta symtom i syfte att minimera risken för smitta. Nytt städtillfälle kan bokas när kunden varit symtomfri i 48 timmar. Vid bekräftad Covid-19 ska det även ha gått sju dagar sedan personen blev sjuk.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta. Vår främsta åtgärd för att minimera smittrisken är därmed att hålla avstånd, ha goda hygienrutiner (vi tvättar och spritar händerna det första och det sista vi gör när vi kommer till en kund) samt att använda skyddsutrustning i form av handskar och vid behov munskydd och visir. Vi använder engångsmunskydd om kunden är hemma, och sätter alltid på ett nytt munskydd när vi kommer till kunden. Smitta kan också spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål, men enligt Folkhälsomyndigheten bedöms risken för att bli smittad via förorenade ytor som liten. Skyddshandskar och vid behov munskydd och visir minskar eller eliminerar risken.

Vi strävar efter att minska kontakter genom att våra städare städar ensamma och har återkommande kunder.

Kunden kan självklart vara hemma medan vi städar, men om det är möjligt uppmuntrar vi till att lämna hemmet för att minska smittrisken. I de fall kunden är hemma under städningen har vi ingen närkontakt (vi håller avstånd och tar inte i hand), och vi städar inte i samma rum som kunden befinner sig i. När kunden är hemma använder vi munskydd, och även kunden rekommenderas att använda munskydd som vi tillhandahåller.

Skyddsutrustning tillhandahålls och används av våra städare vid behov. Engångshandskar används av all personal. Vi tillhandahåller även vid behov engångsvisir och skyddshandskar. Vår personal använder arbetskläder när vi städar hos kund. Arbetskläderna tvättas av städaren efter varje arbetspass.

Våra städare arbetar enligt rekommendationer efter principen “från rent till smutsigt” – det vill säga att de börjar städa de renaste ytorna först och avslutar med de smutsigaste. Vi avslutar varje städning med desinfektion av ytor som är mest bakterieutsatta såsom handtag och lampknappar. Städdukar tvättas av våra kunder i 90 grader efter varje städning.

Vi uppmanar vår personal undvika resor med kollektivtrafik när det är möjligt att exempelvis gå eller cykla. Vi försöker alltid planera för ett minskat resande i kollektivtrafiken. Om personalen måste resa med kollektivtrafik försöker vi undvika avgångar med trängsel. Våra städare har fri tillgång till munskydd och vi uppmanar dem att bära dessa i kollektivtrafiken.

© Copyright - Städ Service AB